Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Úvod Vývojová zkušebna

Vývojová zkušebna

Rychlá odezva a detailní zpětná vazba

Vývojová zkušebna akreditovaná dle ISO/IEC 17025:2005 (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552, ČIA) je speciálně uzpůsobena pro oblast vývoje a kvality automobilových výrobců a jejich dodavatelů. Vývojová zkušebna Altran CZ je partnerem schopným vyvinout a validovat nové metody zkoušení včetně zkušebních přípravků a poskytnout detailní včasnou zprávu z výsledků zkoušek.

Zkoušky

I. Vývojové zkoušky zahrnující normované a nenormované metodiky:

 • Vibrační zkoušky (za klimatických podmínek i za vysokých teplot).
 • Funkční zkoušky dílů a sestav - komponentní zkoušky.
 • Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky.
 • Zkoušky elektromechanických dílů.
 • Dynamické rázové zkoušky.
 • Vyšetřování rezonancí, kontaktní bezkontaktní měření vibrací.
 • Klimatické a korozní zkoušky.
 • Zkoušky povrchů a jejich povlaků (impaktní zkoušky, poškrabatelnosti).
 • Zkoušky krytí IP.
 • Mikroskopické analýzy.
 • Teplotní odolnosti v kapalinách.
 • Měření hluků v kombinaci s vibračním zatížením v polobezdozvukové komoře.

II. Akreditované zkoušky dle ISO/IEC 17025:2005

 • Smyková zkouška tahem lepených spojů.
 • Zkouška vlhkým teplem cyklickým.
 • Zkouška vlhkým teplem konstantním.
 • Zkouška suchým teplem.
 • Zkouška chladem.
 • Zkouška změnou teploty.
 • Korozní zkoušky v solné mlze.
 • Korozní zkoušky v kondenzační atmosféře.
 • Stanovení degradace povlaků.
 • Vibrační zkoušky.
 • Elektrické zkoušky komponentů vozidel.
 • Zkouška stálobarevnosti na umělém světle.
 • Zkouška sluneční simulací.
 • Zkouška adheze povlaků.
 • Stanovení odolnosti proti vrypu – poškrabatelnost.
 • Stanovení odolnosti proti vrypu – simulace strojního mytí aut.
 • Zkouška stálobarevnosti v otěru za sucha a za mokra.
 • Stanovení odolnosti proti nárazu.
 • Zkouška pádem koule.
 • Zkouška probělení pádem koulí.
 • Zkouška chemické odolnosti.
 • Stanovení hořlavosti.
 • Zkouška krytí - odolnost proti vniknutí prachu IP5X, IP5KX, IP6X a IP6KX, odolnost proti vniknutí vody (IPX3 až IPX9).
 • Zkoušky vysokotlakou vodou.
 • Zkouška ostřikem vody „Splash water“.
 • Zkouška elektrickým zatížením.


Normy

 • Zkoušky dle mezinárodních a národních norem:
  • EN, ISO, IEC, MIL, ASTM, DIN, JIS, GB
 • Zkoušky dle norem automobilových výrobců:
  • VW (PV, VW, TL), Ford (FLTM, WSS, BO, BI, …), Daimler (DBL, MBN), Nissan (NES), Kia (MS), General Motors (GMW, GME, GMI), Renault + PSA Peugeot-Citroën (D, B), Volvo (STD, VCS), BMW (AA, GS, PR, TP, …), Jaguar (TPJLR, STJLR), atd.
 • Jsme smluvně zapojeni a zaregistrováni do systému VW Group Supply.com s využitím „Online-Normentexte“  pro přístup k aktuálním normám a technickým předpisům koncernu VW.
 • Zkoušky podle produktových specifikací.
 • Návrhy zkušebních metodik a postupů na základě zákazníkem definovaných okrajových podmínek.

Další služby

 • Vývoj a výroba zkušebních a měřících přípravků, stavů a zařízeníTechnologické poradenství.
 • Vývoj nových zkušebních metodik a postupů.
 • Využití numerických simulací – konstrukce přípravků, propočty zátěžových stavů a limitů, teplotní roztažnosti, úprava nevyhovujících dílů, atd.
 • Validace numerických simulací.
 • Možnost účasti zákazníka při zkoušce.
 • Kompletní řešení vývoje konstrukčního dílu/sestav.
 • Jízdní zkoušky, měření v terénu.
 • Měření u zákazníků.

Důvěra a bezpečnost

 • Deklarace zacházení se zkušebními položkami jakožto předměty, které podléhají obchodnímu tajemství.
 • Všechny prostory zkušebny jsou schválené oddělením ochrany technického vývoje firmy Škoda Auto, a.s. pro práci na prototypových dílech, sestavách a vozech.
 • Udržovaný systém bezpečnosti informací ISMS, dle norem řady ISO/IEC 27000.
 • Přístup ke zkušebním dílům a postupům je odepřen nepovolaným osobám a ostatním zákazníkům.
 • Metodika zkoušek je pravidelně ověřována mezinárodními porovnávacími zkouškami s ostatními zkušebnami.
 • Zavedený systém řízení kvality dle akreditačních kritérií (zavedený ve všech prostorách zkušebny Altran CZ) dává jistoty, že všechna činnost vykonávaná Vývojovou zkušebnou je kvalitativně na výši a je pravidelně posuzována národním orgánem České republiky.

Jaromír Kejval

Vedoucí útvaru
                  Testing & CAE


+420 493 546 861